Indhold:

Borgerforeningen har fået tilsendt disse artikler fra Lokal Historisk Forening

Ved Jørn Christiansen, som gør opmærksom på at artiklerne er fundet i "Dansk Fiskeristat" 1934 i 2 bind vedrørende alle danske fiskeriforeninger.