"Klokkestablens Flytning" 2017

Forberedelse til flytning Foto : Hans Jørgen Krogh.

Der kom en kran i indsats. Foto : Hans Jørgen Krogh.

Så er selve flytningen igang. Foto : Hans Jørgen Krogh.

Foto : Hans Jørgen Krogh

Så er "Stablen" på plads. Foto : Hans Jørgen Krogh

Sådan ser det ud idag. Foto : Helmer Nielsen

Lyngby Mølle Hotel i baggrunden.

Ny "Skyline" i Nr. Lyngby.(Nord fra) Foto : Helmer Nielsen

Kystlinine den : 09-09-2017. "Fischermanns Rest" og Anna Ladegaards hus i baggrunden. Foto : Helmer Nielsen

Anna Ladegårds hus nedrives. 14-09-2017. Foto : Helmer Nielsen

Mere Nedrivning. Foto : Helmer Nielsen

Så er Anna Ladegårds hus væk, og Nr. Lyngby har, nordfra fået en "Skyline" og som man ser, "Fischermanns Rest" er ikke langt fra skrænten! Foto den 17-09-2017. Helmer Nielsen

"Skyline" den 17-09-2017. Nord fra. Foto : Helmer Nielsen

Foto Helmer Nielsen. 17-09-2017.

Nr. Lyngby set syd fra, den 09-09-2017. Foto : Helmer Nielsen

"Skyline" syd fra den 14-09-2017. Foto : Helmer Nielsen

"Skyline" syd fra den 14-09-2017. Foto : Helmer Nielsen

Indvielse af den"nye" klokkestabel Fredag den : 03-11-2017 Foto : Helmer Nielsen

Folk strømmede til indvielse/rejsegilde af klokkestablen Fredag den : 03-11-2017 Foto : Helmer Nielsen

Der er kommet nyt stråtag på klokkestablen(Nordjysk Tagdækning) ligesom der er blevet nymalet. Foto : Helmer Nielsen

Den 08-09-2017, blev klokkestablen på Lyngby Gl. Kirkegård,- efter et laaangt tilløb,- flyttet ca. 30 meter længere ind,til det sydøstlige hjørne af kirkegården, selve flytningen tog 8 min. så må vi håbe det varer længe inden havet indhenter den!
Indvolverede i flytningen var : Hans Jørgen Krogh, Henning Kristensen, Mogens Dohn, Bent Jensen, Leif Andersen. O.a.
den "Nye" Klokkestabel blev indviet Fredag den : 03-11-2017, der var ca. 120 mødt op, og Hans Jørgen Krogh bød velkommen, og derefter gik alle ind i "Hotel Lyngby Mølle" hvor det blev sunget, holdt taler, hvor der blev takket til alle de i projektet indvolverede, og der blev sunget en sang, og trakteret med pølser og tilbehør, øl og kaffe.