Bestyrelsen og Underudvalg

ønsker alle en rigtig glædelig jul

og et godt nytår,

og takker alle for den store 

opbakning i det snart 

forgangne år !