Sidste Nyt.

Affaldsindsamling og Generalforsamling
Nr. Lyngby Borgerforening er tilmeldt 

Danmarks Naturfredningsforenings

affaldsindsamling Søndag den : 31-03. Kl 10.00

Vi får tilsendt 20 sække, og vi mødes på 

Trekanten ved Lyngbyvej.

Borgerforeningen byder på kaffe og rundstykker

inden vi begiver os afsted.

Generalforsamling 2019.

Finder sted Onsdag den : 03-04-2019. kl.18.00

På Restaurant Lyngby Mølle.

Dagsorden ifølge vedtægter.

Hver husstand medbringer selv service og mad til det antal personer der deltager fra husstanden.

Maden sættes på et stort bord, og fungerer som et tag selv bord - øl, vand og vin betales af foreningen

Vel mødt.

 
 


 


-

 


 

  
 

 

 

.